Reto Reinhald

Reto Reinhald er ein profesjonell leverandører av reinhaldstenester til næringsliv og privatkundar.

Bedrifta er offentleg godkjent og utfører sine tenester med høg kvalitet. Vi har hovedfokus i Hafs, men jobber også i nabokommuner.

Har di bedrift behov for fasadevask, vask av vindauge eller dagleg reinhald? Ta kontakt med oss i dag!

Følg oss på sosiale medier